Elinnebandy i Nacka

Bild1jpg


Elinnebandy

Elinnebandy spelas av personer med rörelsenedsättning och passar extra bra för de med lite större rörelsenedsättning. Det är den enda lagsporten för denna målgrupp.

Faktablad el-hockey (gäller även Elinnebandy)

Följande föreningar har Elinnebandy: IFAH.

Nacka HI kommer att starta igång verksamhet till hösten 2020.Inbjudan till Nacka Handikappidrottklubb, de har startat igång Elinnebandy, sprid gärna till de ni tror skulle tycka detta vore roligt!

http://www.youtube.com/watch?v=WY6-g8fxcXo


parasportpng