Enkät

I ett projekt som IF (den internationella ryggmärgsbråcksföreningen) har startat genomförs en enkätundersökning.Hjälp oss genom att fylla i den.

Genom denna undersökning syftar vi till att få större inblick i hur åldrande med SBH påverkar vuxna med dessa förutsättningar inom hälsa, sysselsättning, boende, rörlighet, relationer och sexualitet och samhällsliv.

Resultaten av undersökningen kommer att bidra till en undersökande europeisk studie om ämnet att bli äldre med SBH.

Du når enkäten på:

https://www.surveymonkey.com/r/ageing-SBH?lang=sv