Kallelse årsmöte 2020

Ny kallelse till Spin-off:s årsmöte!

Det kommer att hållas lördagen 4 april 2020 på nätet via Zoom 13:30-14:25.
13:30-14:25 Årsmötesförhandlingar
Mötet kommer på grund av rådande omständigheter att hållas via Zoom på dator eller mobil. De
som anmäler sig kommer att få instruktioner hur man gör för att installera Zoom på sin enhet
och strax före mötet ett mejl med en inbjudan och en länk som gör att man kommer in på mötet.
Möteshandlingarna och dagordning kommer att skickas som mejl till de som anmäler sig.
Under årsmötet har du chansen att vara med och besluta om vilka frågor styrelsen ska driva
samt välja vilka som ska företräda dig framöver. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast
den 21 mars 2020. Alla medlemmar är välkomna att skicka in motioner till eva.toft@spin-off.se

Om du har möjlighet är vi mycket tacksamma om du deltar för att
ge styrelsen ansvarsfrihet och så att val av ny styrelse kan genomföras.

Anmäl dig så snart som möjligt till eva.toft@spin-off.se (eller senast 30 mars).
Till hösten kommer vi att bjuda in till en fest i Göteborg med buffé, modevisning och en
intressant föreläsning.
Vid frågor kontakta eva.toft@spin-off.se eller 073 654 31 76