Vuxna över 50 med ryggmärgsbråck i NorgeVuxna över 50 med ryggmärgsbråck i Norge

Så har de det


I Norge har TRS kompetenscenter (Trenings- och Rådgivningssenter) för sällsynta diagnoser gjort en studie av hur individer med ryggmärgsbråck över 50 mår.

Den norska ryggmärgsbråcksorganisationens medlemstidning Spina nr 2/2019 har publicerat en artikel skriven av en läkare, Marie Hoff, och en deltog i studien kommunikatör, Bendik Fieldstad.

Arton kvinnor och tolv män i åldrarna 51-76 år deltog i studien. De utgör hälften av alla som är registrerade brukare på TRS och 30 procent av alla med ryggmärgsbråck över 50 år i hela Norge. Få av dem har hydrocefalus. Ett stort antal är högutbildade och arbetar.

Vad som kom fram genom studien var bland annat:

 • De flesta har bråcket i ländryggen eller korsryggen.

 • Bara 6 har hydrocefalus och shunt.

 • 15 tycker de har en mycket god eller god hälsa, 5 ansåg att deras hälsa är dålig.

 • 13 tycker att hälsan har blivit lite eller mycket sämre, ungefär som året före.

 • 25 ansåg att gångfunktionen var dålig och en tredjedel förklarade att de var mellan 41-50 när de lade märke till förändringen.

 • 24 angav att de var självständiga vad gäller förflyttning. 2 av dessa använder rullstol, 9 har gånghjälpmedel, 7 både rullstol och gånghjälpmedel och 6 ingendera.

 • Smärta är det hälsoproblem de flesta upplever, särskilt i korsrygg och höfter.

 • De flesta tömmer blåsan med kateter eller stomi. En del har urinläckage.

 • Flertalet tömmer tarmen på naturlig väg eller med kolostomi, några har avföringsläckage.

 • Över hälften använder blodtrycksmediciner.

 • Många var överviktiga.

 • 24 är fysiskt aktiva eller tränar.

 • En del angav psykiskt lidande, som tar sig uttryck i ängslan eller depression. Flera plågas av ständig utmattning eller av en överväldigande upplevelse av trötthet och brist på energi, det som kan kallas fatigue.

Resultatet av studien har presenterats på en kurs för vuxna med ryggmärgsbråck 45+ på TRS. Den har också presenterats på en IF-konferens i Madrid i november 2018 och en första artikel har skickats till tidsskriften Disability and Rehabilitation under våren 2019.

Den som vill veta mer kan läsa på TRS nätsidor. www.sunnaas.no/trs

Ansvarig för studien är Kerstin Lundberg Larsen, fysioterapeut på TRS. Henne kan man möta i TRS nya podcast: https://soundcloud.com/user-438632810/vi-har-ryggmargsbrokk-og-vi-er-over-50-ar-sann-har-vi-det


Renée Höglin