Webinaret Vägen till ett arbete 25 okt

Är du nyfiken på hur det ser ut med arbete för dig med en funktionsvariation?
Välkommen att delta i Webinaret Vägen till ett arbete 25 oktober klockan 19:00-20:00
Den 25 oktober är World Spina Bifida and Hydrocephalus Day (WSBHD) vars syfte är att
öka medvetenheten och nå världsomspännande aktörer som kan påverka individers
rättigheter med Ryggmärgsbråck och Hydrocefalus.
Mötet sker digitalt och möteslänken skickas ut till de som anmäler sig.
Programmet ser ut så här:
19:00 Inledning och lite WSBD
19:05 Rätten till arbete - finns den? Lars Lööw överdirektör på Arbetsförmedlingen
19:20 Att inte ge upp. Rasmus Isaksson
19:30 Att söka tjänster som är realistiska. Ida Rönnblad
19:40 Frågor till föreläsarna
19:55 Avslutning
Anmäl dig här