Välkommen till Spin-off som medlem!

  Fyll i formuläret nedan och klicka på skicka, du är medlem när medlemsavgiften är betald!

 

Som medlem erbjuds du:
• Gemenskap med andra i liknande situation.
• Tillgång till Spin-off`s aktiviteter.
• Digitalt medlemsbrev
• Möjlighet att ställa frågor till en erfaren läkare
• Möjlighet att delta i den årliga internationella ryggmärgsbråcks konferensen.
Om registerhantering
De uppgifter du lämnar lagras på en dator hos föreningens registerhållare. Inga andra uppgifter än de du lämnar här hamnar i registret. Adressuppgifter används för att kunna skicka medlemsbrev, åldersuppgifter för att kunna skicka riktade inbjudningar till våra aktiviteter. Anknytning till RMB för att kunna rikta information till olika grupper av medlemmar.
Du kan när som helst begära ett utdrag ur registret som skickas till din registrerade mailadress.
Vi kommer inte att publicera innehållet i registret i någon form och inte heller lämna det vidare.

Från och med 2017 är vi nödgade att ta ut en medlemsavgift på 100:-, eller 150:- för hela familjen. Inbetalning sker via Swish telnr: 1234274486 eller bankgiro nr 501-5102, och var noga med att uppge namn.

Har du några frågor kring detta går det bra via mail eller telefonkontakt.mvh Bo Carlberg, Spin-off, registerhållare

Är du redan medlem behöver du inte fylla i formuläret, bara betala avgiften!

Bli medlem