2020

Protokoll styrelsemöte 9 feb 2020.pdf
Protokoll styrelsemote 20200322.pdf
Styrelseprotokoll Spin-off 2020-04-26.pdf
Spin-off Arsmotesprotokoll 4 april 2020.pdf
Konstituerande mote 4 april 2020.pdf
Styrelsemote Spin-off 2020-06-07 Zoom.pdf
Styrelsemote Spin-off 30 aug 2020.pdf
Spin-off styrelseprotokoll 2020-09-27.pdf
Protokoll Spin-off 2020-12-15 (2).pdf

2021

Protokoll Spin-off 21 jan 2021.pdf
Styrelsemote_protokoll_Spin-off_2021-02-18.pdf
Styrelsemote_protokoll_Spin-off_2021-03-28.pdf
Årsmötesprotokoll 2021-04-11.pdf
Styrelsemote_protokoll_Spin-off_2021-04-25.pdf
Styrelsemote_protokoll_Spin-off_2021-05-23.pdf
Styrelsemote_protokoll_Spin-off_2021-06-30.pdf
Styrelsemote_protokoll_Spin-off_2021-09-05.pdf
Styrelsemote_protokoll_Spin-off_2021-10-03.pdf
Styrelsemote_protokoll_Spin-off_2021-11-14.pdf
Styrelsemote_protokoll_Spin-off_2021-12-12.pdf

2022

2023

Styrelsemote_protokoll_Spin-off_2022-01-23.pdf
Styrelsemote_protokoll_Spin-off_2022-03-13.pdf
Styrelsemote_protokoll_Spin-off_2022-04-10.pdf
Årsmötesprotokoll 2022-04-23.pdf
Styrelsemote_protokoll_Spin-off_2022-05-23.pdf
Styrelsemote_protokoll_Spin-off_2022-06-21.pdf
Styrelsemote_protokoll_Spin-off_2022-08-29.pdf
Styrelsemote_protokoll_Spin-off_2022-09-26.pdf
Styrelsemote_protokoll_Spin-off_2022-10-29.pdf
Styrelsemote_protokoll_Spin-off_2022-11-28.pdf