Om oss


Spin-off är en förening, som arbetar på ideell grund, är riksomfattande,fristående,politiskt och religiöst obunden och har som ändamål att verka för bättre förutsättningar för bra och innehållsrika liv för människor med ryggmärgsbråck och hydrocefalus. Vi vill främja villkor som är lika med vad andra samhällsmedborgare har. Vi arbetar för att sprida kunskap om diagnoserna till allmänheten, myndigheter, skola och media. Vi vill visa solidaritet med människor som lever med ryggmärgsbråck och hydrocefalus i hela världen, inhämta och dela kunskap och nya rön genom medlemskap i den internationella ryggmärgsbråckorganisationen IFHSB.

Här finns vi alla medlemmar i Sverige

 

design by bjork

Vi har alla krav på våra byxor och vi har olika behov. Men för de flesta är det viktigt att byxor är praktiska, snygga och sköna.

design by björk i Umeå har tagit fram byxor som möter de kraven. Designade att passa dig som är rullstolsburen.

 Välkommen att kontakta oss!

 design by björk

Östra Strandgatan 32

903 33 Umeå

+46 70 299 75 66

www.designbybjork.se

kontakt@designbybjork.se

Som medlem i Spin-Off får du 150 kr i rabatt när du handlar av oss.

Ange rabattkoden : SPINOFF

Våra liv

- vuxna med ryggmärgsbråck tar plats

De första överlevarna har vuxna födda med ryggmärgsbråck kallats. De är i dag unga och äldre medelålders individer, från några och 20 år till i enstaka fall några och 50 år.
I den här boken skriver journalisten och författaren Renée Höglin om sin egen upplevelse att 1972 oförberedd bli förälder till Mattias som föddes med ett omfattande ryggmärgsbråck. Han skriver också själv om hur han ser på sin funktionsvariant. Tio andra med ryggmärgsbråck berättar också hur deras liv utformades. Ett par veteraner inom vården ger i boken sin syn på hur de ser på läget för individer med ryggmärgsbråck i Sverige i dag. Ann Eriksson har tagit bilderna.
När de första överlevarna klarade av de första medicinska kriserna i slutet av 60-talet därför att lindrande och medicintekniska insatser gjorde det möjligt skapades för första gången i världshistorien förutsättningar för personer med denna sedan urminnes tider kända skada att uppnå vuxen ålder. Innan dess var det bara ett fåtal individer med lindriga former av ryggmärgsbråck som blev vuxna. Det brukar sägas att ingen medfödd skada där individen kan överleva till vuxenhet har så många komplikationer och berör så många medicinska specialiteter som ryggmärgsbråck. De första överlevarna fick uppleva många behandlingar och operationer som visade sig vara onödiga men gjordes i välvilja. I dag har ännu ingen hittat bot för ryggmärgsbråck men erfarenhet och förfinad behandling gör att de barn som föds med skadan i dag får bättre liv än de första överlevarna.
Samtidigt avlägsnas foster med indikation på ryggmärgsbråck, mer än någonsin. År det en lösning för framtiden att abortera så många som möjligt med ryggmärgsbråck? Nej, anser de intervjuade i boken. De har en stark livsgnista, trots i flera fall besvärliga sjukdomsperioder och svårigheter med marginalisering i skola och på arbetsmarknad. Fråga oss hur det är att leva med ryggmärgsbråck! Det är deras budskap. Förutsätt inte att det är ett enda lidande.

Boken går att köpa genom Renée Höglin.
Maila vid  intresse till rhoglin03@gmail.com

 

För många i förtidspension

”Varför är det så efter all kamp?”

Fortfarande går många ut i förtidspension bland unga och personer med funktionsnedsättning. Individer som står långt från arbetsmarknaden men borde kunna få en meningsfull sysselsättning.

Det sa Håkan Ceder, ordförande för Allmänna Arvsfonden, AA, som prioriterar unga och funktionsnedsatta i sina projekt. Nyligen höll AA ett webbinarium över frågan. Webbinariet och utvärderingsrapporten Att bygga vägar till sysselsättning (60 sidor) finns att ladda ner på Arvsfondens hemsida i sökrutan.

-Varför är det så här efter så många år av kamp? frågade Håkan Ceder. Och svarade: problemet har inte tillräcklig prioritet hos politiker och myndigheter.

-Nu efter pandemin blir det inte bättre, trodde han. Men civilsamhället kan pröva innovativa lösningar.

Och det, menade han och andra på webbinariet, utgör rapporten flera exempel på. Carl Yngfalk och Hannah Altman från Stockholms universitet har gjort sin utvärdering av fjorton Arvsfondsprojekt för personer långt från sysselsättning. De är organisationsforskare inom företagsekonomi och har tittat på nya dagliga verksamhetsenheter, s k supported education, arbetsträning, supported employment, ungdomar anställda i föreningar och nya sociala företag.

Forskarna framhåller att målgrupperna, de som vill ha sysselsättning, har positiva erfarenheter av projekten, även i de projekt som inte varit så framgångsrika.

Att bygga relationer tar tid. Det gäller att hitta stödjare och ledare för deltagarna, av vilka många mår psykiskt dåligt. Relationerna med kommunerna är svåra att bygga för att de är opålitliga och ständigt i omförhandling. Försäkringskassan och arbetsförmedlingen är bättre parter, vana vid projekt.

Som framgångsfaktorer framhöll de:

-         Förtroendefulla relationer, även före projektet

-         Långsiktighet i finansiering bortom projektet

-         Eldsjälar på båda sidor

-         Flexibilitet

En annan talare, Annika Falk, Östra Södertörn, sa att nyckeln till framgång är:

-En förståelse för individernas situation ska förmedlas i de vägar vi skapar.  Det gäller att få alla att förstå varandra.

Renée HöglinHär finns bilderna från Hanna Gabrielssons föreläsning


Hela rapporten finns på engelska att ladda ner på ifglobal.org under titeln "Ageing with Spina Bifida and Hydrocephalus - A descriptive analysis"

 

Två viktiga avsnitt i rapporten har översatts till svenska. Den ena kallas "Ageing, discussion, SB" och den andra "Rekommendationer". De finns på vår förenings hemsida www.spin-off.se

 


Nyheter

Start Your Imposible Camp

Höstens höjdpunkt kommer till Malmö med Start Your Imposible Camp. Under helgen 11-13 november har du chansen att testa en mängd olika idrotter under ett och samma tak.

Läs mer

Spin-off - förening för RMB

Din medverkan behövs!