MMCUP-dagar 19-21 september 2018

Öppen Föreläsning - alla intresserade välkomna!
För er som bor i närheten av Stockholm bjuder MMCUP in till denna eftermiddag.
Ingen anmälan behövs.
VAR: Eugeniahemmet, T3, ingång 13, Karolinska sjukhuset, Solna
NÄR: Onsdag 19 september 13.00 – 16.00
HUR:
• Att göra och bli delaktig – om ett pilotprojekt med CO-OP för bättre fungerande i vardagen
- Marie Peny-Dahlstrand, arbetsterapeut, Göteborg
• Är att kissa med kateter bra för alla? Sven Mattsson, barnneurolog, Linköping
• Vad händer i längden med kroppen när man använder gånghjälpmedel och rullstol, särskilt
med axlar, armar och händer? Åsa Bartonek, fysioterapeut, Stockholm
• ”Hur är det, vad tycker Du”– Renée Höglin, journalist, Stockholm, Spin-Off