Photovoice utställning

Missa inte utställning på Spinalis/Rehab Station Stockholm
Grattis alla med ryggmärgsbråck som nått vuxen ålder och kan dela med sig av egna
livserfarenheter!
Den 25 oktober som är International Spina Bifida Day firades de med en utställning på
Spinalis i Frösundavik i Solna. Utställningen pågår till och med den 23 november, så skynda
att se den om ni har möjlighet. Buss 67 tar er ända fram till anläggningen ifrån Stockholm
centrum, exempelvis från Odenplan. Inget inträde.
Att leva med ryggmärgsbråck är titeln på utställningen. Sex vuxna individer berättar i egna
bilder och korta texter om glädje, problem och kamp i vardagen.
Utställningen är gjord enligt ett koncept som kallas Photovoice och har letts av Dorothee
Riedel, samordnare, och Hanna Gabrielsson, doktorand. Eric Asaba, forskare på Karolinska
Institutet, har använt metoden i många sammanhang och stöttat arbetet.
De medverkande och huvudpersoner i utställningen är Fatos Bajrami, Ingela Forsberg,
Mattias Neander, Markus Naeslund och Carl Norrman. De har träffats åtta gånger och
bestämt sina olika teman. Photovoice är en deltagande forskningsmetod där individerna är
experter på sin egen livssituation.
Sjukvårdslandstingrådet i Stockholms län, Anna Starbrink, l, tittade helt hastigt in och
gratulerade till utställningen på Spinalis som hon menade har en värdig och läkande miljö.
Tidigare oppositionslandstingsrådet, numera riksdagsmannen i Stockholm, Dag Larsson, s,
förklarade att bilderna berör och säger mycket, de borde visas både i Landstingshuset och
Sveriges Riksdag.
-Alla landsting borde ha samordnad vård för er grupp, sa han.


4jpg3jpg

5jpg