Styrelsenjpg

Nya Styrelsen 2019

Nya styrelsen 2019. Från vänster bak: Eva Toft, Karin Björk, Renée Höglin och Kerstin Ainsdotter, från vänster fram  Carl Norrman och Ida Rönnblad.